Logo Hwiangerddi dot Cymru

Wrth i mi gasglu hwiangerddi Cymreig, ffeindias llawer o ganeuon traddodiadol, gyda rhai yn cael eu hystyried fel enghraifft o’r ddau. Tra bod rhai yn adnabyddus, darganfyddais sawl un mwy prin. Felly dechreuais gasglu rhain hefyd a maent yw gweld ar y dudalen yma.

As I've been gathering as wide a collection of Welsh nursery rhymes as I can find, I've found a lot of traditional songs, or indeed songs that are both well known as both nursery rhymes and traditional songs. While some of these are quite well known, I've found a lot that are a bit more scarce, so I thought I'd also start collecting some of those as well. This area of the website is focussed on bringing together both well known traditional songs, and also those that are a little less well known.

llythyr a

llythyr b

llythyr c

llythyr d

llythyr ff

llythyr h

llythyr l

llythyr ll

llythyr m

llythyr n

llythyr o

llythyr p

llythyr r

llythyr s

llythyr t

llythyr w

llythyr y

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.