Logo Hwiangerddi dot Cymru

Croeso i Hwiangerddi.cymru – y wefan sydd wedi dod o hyd i ganeuon plant Cymraeg (traddodiadol a modern) a’i rhoi i gyd mewn un man - 173 o ganeuon a dal i gyfrif. Dewiswch un o’r caneuon isod a dechreuwch fwynhau'r canu, neu dewiswch un or categoriau uchod i ddarganfod caneuon sy’n perthnasol yw gilydd – nai llai trwy thema, achlywir, math, ayyb.

Mae’r erthygl a ddangosodd ar Wales Online (saesneg), yn trafod pwysigrwydd hwiangerddi at datblygiad eich plentyn ac yn rhoi gyngor o sut i gael hwyl drwy ganu.

Welcome to Hwiangerddi.cymru - where we are trying to gather the most complete collection of Welsh language nursery rhymes anywhere - 173 songs and counting. Please go ahead and select one of the nursery rhymes listed below, and start singing. Or choose a category above to see other groupings.

This Wales online article contains more information about the importance of nursery rhymes to help with your child's development and for some tips on how to make singing them even more fun.

Cân yr wythnos ydy... Y gwydr glas

Os daw 'nghariad yma heno, yma heno i guro'r gwydyr glas.
Rhowch ateb gweddus iddo, gweddus iddo, na atebwch mono'n gas
Nad ydyw'r ferch ddim gartre na'i h'wyllys da'n y tŷ,
Llanc ifanc o'r plwy aralI, o'r plwy arall sydd wedi mynd â hi.

Gwelir gweddill y cân yma

The song of the week is... The blue glass

If my love will come here tonight, here tonight to knock the blue glass.
Give a proper answer to him, proper to him, don’t give him a nasty answer
The girl isn’t in the house nor is her good will in the house,
A young lad from the other parish, from the other parish has taken her.

See the rest of the song here

llythyr a

llythyr b

llythyr c

llythyr d

llythyr f

llythyr ff

llythyr g

llythyr h

llythyr i

llythyr ll

llythyr m

llythyr o

llythyr p

llythyr r

llythyr s

llythyr t

llythyr u

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.