Logo Hwiangerddi dot Cymru

Fel y cerddwn ar ein taith

Fel y cerddwn ar ein taith drwy'r byd,
Boed in' ddilyn Dewi Sant o hyd;
Os dilynwn ninnau ef,
Cerdded fyddwn ar y ffordd i'r nef.

Cytgan:
Yna os dilynwn ninnau'i gamre ef,
Cerdded fyddwn ar y ffordd i'r nef.

Dewi fu i Dduw yn ffyddlon was
Wrth bregethu efengylau gras.
Teithiodd yntau drwy ei oes
Gan gyhoeddi mawredd Crist a'i Groes.

Gobaith Cymru heddiw yw ei phlant -
Etifeddion þm i Dewi Sant.
Iesu, cadw ni drwy'r daith,
Yn ein chwarae, a thra wrth ein gwaith.

Ceisiwn fyw'n bywydau ar dy lun;
Gwna ni'n weision da i Ti dy hun.
Gwna ni'n llawen, dewr, a chry',
Trwy dy Air a'th Sacramentau di.

Rho in' ffydd a sêl fel Dewi gynt;
Boed ei fendith yntau ar ein hynt.
Wrth in' godi d'Eglwys di
Down â Theyrnas Dduw i'n daear ni.

Efelychiad o gerdd gan William Watkins

One more step

One more step along the world I go;
In the likeness of the saints we grow;
From the old times to the new
Keep us travelling along with you.

Chorus:
And it's from the old we travel to the new,
Keep us travelling along with you.

David was a holy man of God;
Preached the gospel ev'rywhere he trod;
Travelled far and travelled wide;
Followed Jesus till the day he died.

We are heirs to all that David taught;
And we follow in the way we ought.
Jesus - Truth and Life and Way -
Guard us always in our work and play.

We are trying to live close to you;
Make us loyal soldiers, brave and true.
Give us courage, joy and strength
Through your Word and in your Sacraments.

Give us faith and zeal as David had.
May his intercession make us glad.
Help us too your Church to build,
That your work on earth may be fulfilled.

William Watkins

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.