Logo Hwiangerddi dot Cymru

Arglwydd, arwain trwy'r anialwch

Arglwydd, arwain trwy'r anialwch,
Fi bererin gwael ei wedd,
Nad oes ynof nerth na bywyd
Fel yn gorwedd yn y bedd:
Hollalluog, Hollalluog
Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan,
Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan

Colofn dân rho'r nos i'm harwain,
A rho'r golofn niwl y dydd;
Dal fi pan bwy'n teithio'r manau
Geirwon yn fy ffordd y sydd:
Rho i mi fanna, rho i mi fanna,
Fel na bwyf yn llwfrhau.

Agor y ffynhonnau melus
'N tarddu i maes o'r Graig y sydd;
Colofn dan rho'r nos i'm harwain,
A rho golofn niwl y dydd;
Rho i mi fanna, rho i mi fanna,
Fel na bwyf yn llwfwrhau.

Pan bwy’n myned trwy’’r Iorddonen
Angeu creulon yn ei rym,
Ti est trwyddi gynt dy hunan,
P'am yr ofnaf bellach ddim?
Buddugoliaeth, buddugoliaeth,
Gwna imi waeddi yn y llif!

Ymddiriedaf yn dy allu,
Mawr yw’’r gwaith a wnest erioed:
Ti gest angau, ti gest uffern,
Ti gest Satan dan dy droed:
Pen Calfaria, pen Calfaria,
Nac aed hwnw byth o'm cof.

gan William Williams (Pantycelyn), 1745

Lord, lead me through the wilderness

Guide me, O thou gread Redeemer
Pilgrim through this barren land;
I am weak, but thou are mighty;
hold me with thy powerful hand;
Bread of heaven, Bread of heaven
feed me now and evermore
feed me now and evermore

Give me a fire pillar to lead me at night,
And give a clougy fillar in the day;
Hold me when on my travels
There are hurdles in my way
Strong deliver, strong deliver
Be Though still me strength and shield

Open now the crystal fountain,
When the healing stream doth flow;
Let the fire and cloudy pillar
Lead me all my journey through.
Strong deliver, strong deliver
Be Though still me strength and shield

When I tread the verge of Jordan
bid my anxious fears subside;
bear me through the swelling current,
land me safe on Canaan’s side;
songs of praises,
I will ever give to thee

In your ability, I do trust,
Large is the work you ever did:
You died, you had hell,
You had Satan under your foot:
End of Calvary, End of Calvary,
It will never go from my memory.

by William Williams (Pantycelyn), 1745

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.