Logo Hwiangerddi dot Cymru

Sosban fach

Mae bys Meri-Ann wedi brifo, 
A Dafydd y gwas ddim yn iach. 
Mae'r baban yn y crud yn crio, 
A'r gath wedi sgramo Joni bach.

Sosban fach yn berwi ar y tân, 
Sosban fawr yn berwi ar y llawr, 
A'r gath wedi sgramo Joni bach.

Dai bach y sowldiwr, 
Dai bach y sowldiwr, 
Dai bach y sowldiwr, 
A chwt ei grys e mas.

Mae bys Meri-Ann wedi gwella, 
A Dafydd y gwas yn ei fedd; 
Mae'r baban yn y crud wedi tyfu, 
A'r gath wedi huno mewn hedd.

Sosban fach yn berwi ar y tân 
Sosban fawr yn berwi ar y llawr 
A'r gath wedi huno mewn hedd.

Traddodiadol

Little saucepan

Mary-Ann has hurt her finger, 
and David the servant isn't well. 
The baby in the crib is crying, 
and the cat has scrammed little Johnny. 

Little saucepan boiling on the fire, 
Big saucepan boiling on the floor, 
and the cat has scrammed little Johnny. 

Little Dai the soldier, 
Little Dai the soldier, 
Little Dai the soldier, 
with the tail of his coat hanging out. 

Mary-Ann's finger has gotten better, 
and David the servant's in his grave; 
The baby in the crib has grown up, 
and the cat is resting in peace. 

Little saucepan boiling on the fire, 
Big saucepan boiling on the floor, 
and the cat has scrammed little Johnny. 

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.