Logo Hwiangerddi dot Cymru

Ffarwel i blwy' Llangywer

Ffarwel i blwy' Llangywer
a'r Bala dirion deg.
Ffarwel, fy annwyl gariad,
nid wyf yn enwi neb;
Rwy'n mynd i wlad y Saeson
a'm calon fel y plwm,
I ddawnsio o flaen y delyn
ac i Chwarae o flaen y drwm.

Ffarwel i'r Glyn a'r Fedw,
a llethrau'r hen Gefn Gwyn.
Ffarwel i'r Llan a'i dwrw,
a llwybrau min y llyn:
Wrth ganu'n iach i Feirion,
os yw fy llais yn llon,
Yn swn ei hen alawon -
O! y pigyn sydd dan fy mron.

Farewell to Llangywer Parish

Farewell to Llangower parish
and the gracious fair Bala.
Farewell, my dear love,
I’m not naming anyone;
I’m going to the Englishman’s country
with my heart like lead,
To dance before the harp
and to play before the drum.

Farewell to the Vale and the Birch,
and the slopes of the old White Ridge.
Farewell to the church and it’s hubub,
and the path on the edge of the lake:
While singing healthily to Meirion,
if my voice is merry,
Sounding the old airs -
Oh! the thorn is under my breast.

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.