Logo Hwiangerddi dot Cymru

Lawr ar lan y môr

Mi gwrddais i â merch fach ddel
Lawr ar lan y môr (tair gwaith)
Mi gwrddais i â merch fach ddel
Lawr ar lan y môr (dwywaith)

Cytgan:
O, rwy'n dy garu di (dwywaith)
Yr eneth ar lan y môr
O. rwy'n dy garu di (dwywaith)
Yr eneth ar lan y môr

Gofynnais i am gusan fach, Lawr ar lan y môr
Lawr ar lan y môr (tair gwaith)
Gofynnais i am gusan fach, Lawr ar lan y môr
Lawr ar lan y môr (dwywaith)

(Cytgan)

Mi gefais i un gusan fach, Lawr ar lan y môr
Lawr ar lan y môr (tair gwaith)
Mi gefais i un gusan fach, Lawr ar lan y môr
Lawr ar lan y môr (dwywaith)

(Cytgan)

Rhyw ddiwrnod fe'i priodaf hi, Lawr ar lan y môr
Lawr ar lan y môr (tair gwaith)
Rhyw ddiwrnod fe'i priodaf hi, Lawr ar lan y môr
Lawr ar lan y môr (dwywaith)

(Cytgan)

Traddodiadol

Down on the seaside

I met a small pretty girl
Down at the seaside (three times)
I met a small pretty girl
Down at the seaside (twice)

Chorus:
Oh, I love you (twice)
The girl at the seaside
Oh, I love you (twice)
The girl at the seaside

I asked for a small kiss
Down at the seaside (three times)
I asked for a small kiss
Down at the seaside (twice)

(Chorus)

I had one small kiss,
Down at the seaside (three times)
I had one small kiss,
Down at the seaside (twice)

(Chorus)

Some day I will marry her,
Down at the seaside (three times)
Some day I will marry her,
Down at the seaside (twice)

(Chorus)

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.