Logo Hwiangerddi dot Cymru

Hen Ferchetan

Hen Ferchetan wedi colli'i chariad
Cael un arall dyna oedd ei bwriad
Ond nid oes un o lanciau'r pentre
Ffal-di-ral di-ral di-ral-di-re
Am briodi Lisa Fach yr Hendre.
Ffal-di-ral-di-re

Hen Ferchetan sydd yn dal i drïo,
Gwisgo lase sidan ac ymbincio.
Ond er bod brân i frân yn rhywle,
Ffal-di-ral di-ral di-ral-di-re
Nid oes neb i Lisa Fach yr Hendre
Ffal-di-ral-di-re

Hen Ferchetan bron â thorri'i chalon,
Mynd i'r llan mae'r holl o'r hen gariadon.
Bydd tatws newydd ar bren fale,
Ffal-di-ral di-ral di-ral-di-re
Cyn briodith Lisa Fach yr Hendre.
Ffal-di-ral-di-re

Hen Ferchetan aeth i Ffair y Bala,
Gweld Siôn Prys yn fachgen ddigon smala.
Gair a ddywedodd wrth fynd adre,
Ffal-di-ral di-ral di-ral-di-re
Cododd galon Lisa Fach yr Hendre.
Ffal-di-ral-di-re

Old spinster

Old spinster has lost her love
Having another, this was her intention
But not one of the youths of the village
Faal-dee-raal dee-raal dee-raal-dee-reh
is willing to marry Little Lisa from Hendre.
Faal-dee-raal-dee-reh

Old spinster who is still trying,
Dressed up in satin lace and make up
But although every raven finds his mate somewhere
Faal-dee-raal dee-raal dee-raal-dee-reh
There is no-one for Little Lisa from Hendre
Faal-dee-raal-dee-reh

Old spinster with an almost broken heart,
All the old lovers have gone to the church (to get married).
There will be new potatoes on the apple tree (i.e. pigs might fly),
Faal-dee-raal dee-raal dee-raal-dee-reh
Before Little Lisa from Hendre will marry.
Faal-dee-raal-dee-reh

Old spinster went to Bala Fair,
Sees John Price the cheeky lad.
Said a word as he went home,
Faal-dee-raal dee-raal dee-raal-dee-reh
Little Lisa from Hendre’s heart rose.
Faal-dee-raal-dee-reh

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.