Logo Hwiangerddi dot Cymru

Nant y Mynydd

Nant y Mynydd groyw loyw,
Yn ymdroelli tua'r pant,
Rhwng y brwyn yn sisial ganu;
O na bawn i fel y nant!

Grug y Mynydd yn eu blodau,
Edrych arnynt hiraeth ddug
Am gael aros ar y bryniau
Yn yr awel efo'r grug.

Adar man y Mynydd uchel
Godant yn yr awel iach,
O'r naill drum i'r llall yn 'hedeg;
O na bawn fel deryn bach!

Mab y Mynydd ydwyf innau
Oddi cartref yn gwneud cân,
Ond mae 'nghalon yn y mynydd
Efo'r grug a'r adar man.

gan John Ceiriog Hughes (Ceiriog) 1832-1887

The mountain stream

The fresh clear mountain stream,
meandering towards the hollow,
between the rushes whispering song;
Oh if only I was like the stream!

The mountain heather in flower,
Looking on it made me homesick
to be able to stay on the hills
In the breeze with the heather.

The high mountain small birds
Ascending in the fresh air,
From one ridge to another they do go;
Oh if only I was like the small bird!

I am a man of the Mountain
Away from home, making song,
But my heart is in the mountains
With the heather and the small birds.

by John Ceiriog Hughes 1832-1887

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.