Logo Hwiangerddi dot Cymru

Tali tali

Tali tali tali 
bu farw'r hen Shôn Parri; 
wedi ei osod ar y sgrîn 
â'i ddau benlin i fyny.

Elwyn bach a finne 
yn mynd i ffair y Glame. 
Dod yn ôl ar gefn yn frân 
â phwys o wlân am ddime.

Mae'r ceiliog coch yn canu; 
mae’n bryd i ninne godi. 
Mae'r bechgyn drwg yn mynd tua'r glo 
a'r fuwch a'r llo yn brefu.

Anhysbys

Tally tally

Tally tally tally 
old John Parry is dead; 
he’s been put on the screen 
with his two knees up.

Little Elwyn and me 
going to Glame fayre. 
Coming back on the back of a crow 
with a pound of wool for a halfpenny.

The red cockerell is singing; 
it’s time for us to get up. 
The naughty boys are going for the coal 
and the cow and the calf are lowing.

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.