Logo Hwiangerddi dot Cymru

Oes gafr eto

Oes gafr eto? Oes heb ei godro?
Ar y creigiau geirwon mae'r hen afr yn crwydro.

Gafr wen, wen, wen,
ie finwen, finwen, finwen,
foel gynffonwen, foel gynffonwen,
ystlys wen a chynffon, wen-wen-wen.

Oes gafr eto? Oes heb ei godro?
Ar y creigiau geirwon mae'r hen afr yn crwydro.

(2il pennill) Gafr ddu
(3ydd pennill) Gafr goch
(4ydd pennill) Gafr las
(5ed pennill) Gafr binc

Traddodiadol

Is there another goat

Is there another goat? One that hasn't been milked?
On the craggy rocks the old goat is wandering

A white white white goat
Yes, a white lip, a white lip, a white lip
a bald white tail, a bald white tail
a white flank and tail, white-white-white

Is there another goat? One that hasn't been milked?
On the craggy rocks the old goat is wandering

(2nd verse) A black goat
(3rd verse) A red goat
(4th verse) A blue goat
(5th verse) A pink goat

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.