Logo Hwiangerddi dot Cymru

Dau Gi Bach

Dau gi bach yn mynd i'r coed 
esgid newydd ar bob troed 
Dau gi bach yn dwad adre 
wedi colli un o'u sgidiau 
 Dau gi bach 

Dau gi bach yn mynd i'r coed 
dan droi'u fferau, dan droi'u troed 
Dwad adre hyd y pyllau 
Blawd ac eisin hyd eu coesau 
 Dau gi bach 

Dau gi bach a'u bron yn wyn
dau gi bach a'u llygaid syn
dau gi bach yn dal i sbio
dau gi bach "Sut r'ych chi heno?" 
 Dau gi bach 

Traddodiadol

Two small dogs

Two small dogs go to the wood 
a new shoe on every foot 
Two small dogs coming home 
having lost one of their shoes 
 Two small dogs 

Two small dogs go to the wood 
turning their ankles, turning their feet 
Coming home past the ponds 
Flour and icing over their legs 
 Two small dogs 

Two small dogs and their white breasts 
two small dogs and their surprised eyes 
two small dogs still looking 
two small dogs "How are you tonight?" 
 Two small dogs 

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.