Logo Hwiangerddi dot Cymru

Sŵn yr anifeiliaid

Mw mw – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Mw mw – Beth ydw i?
Mw mw – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Dw i’n gallu clywed buwch!

Me me – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Me me – Beth ydw i?
Me me – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Dw i’n gallu clywed dafad!

Soch soch – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Soch soch – Beth ydw i?
Soch soch – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Dw i’n gallu clywed mochyn!

Wow wow – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Wow wow – Beth ydw i?
Wow wow – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Dw i’n gallu clywed ci!

Cwac cwac – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Cwac cwac – Beth ydw i?
Cwac cwac – Beth wyt ti’n gallu clywed?
Dw i’n gallu clywed hwyaden!

Diolch i Twf

Sounds of the animals

Moo moo – What can you hear?
Moo moo – What am I?
Moo moo – What can you hear?
I can hear a cow!

Baa baa – What can you hear?
Baa baa – What am I?
Baa baa – What can you hear?
I can hear a sheep!

Oink oink – What can you hear?
Oink oink – What am I?
Oink oink – What can you hear?
I can hear a pig!

Woof woof – What can you hear?
Woof woof – What am I?
Woof woof – What can you hear?
I can hear a dog!

Quack quack – What can you hear?
Quack quack – What am I?
Quack quack – What can I hear?
I can hear a duck!

Thanks to Twf

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.