Logo Hwiangerddi dot Cymru

Bwrw glaw

Bwrw glaw yn sobor iawn
wel dyma b'nawn anghynes,
'mochel dan yr ambarel
a cherdded fel brenhines.

Eisiau ambarel yn siŵr
i gadw dŵr o 'nghlustiau,
clustiau'n gwrando ar y wlad
yn siarad am fy siwrne.

Holi hwn a holi hon
a holi John Dwygeiniog,
pwy 'di hon a'r ambarel?
Y mae hi'n ddel gynddeiriog.

Traddodiadol

Raining

It’s raining cats and dogs
well what an awful afternoon,
hiding under an umbrella
and walking like the queen

I need an umbrella for sure
to keep the water from my ears,
my ears are listening to them all
talking about my journey.

Asking him and asking her
and asking T'upenny John,
who is this with the umbrella?
She really is so pretty.

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.