Logo Hwiangerddi dot Cymru

Gwen a Mair ac Elin

Gwen a Mair ac Elin 
yn bwyta lot o bwdin 
a Benja bach yn mynd o'i go 
a chrïo'n anghyffredin.

Ifan bach a minne 
yn mynd i Lunden Glame. 
Mae'r gwynt yn oer a'r ffordd yn bell, 
mae'n well inni aros gartre.

Ifan bach a minne 
yn mynd i Lunden Glame 
i roddi cyfraith ar y gath 
am yfed llaeth y bore.

Codi'n fore, fore 
a ffrwyno'r gaseg wine. 
Modryb Siân a f'ewythr Siôn 
yn synnu 'nhraed eu sanau.

Anhysbys

Gwen and Mair and Elin

Gwen and Mair and Elin 
eating a lot of pudding 
and little Benja is hysterical 
and crying unusually.

Little Ifan and I 
are going to London (Glame?). 
The wind is cold and the journey long, 
it’s better that we stay at home.

Little Ifan and I 
are going to London (Glame?) 
to set the law on the cat 
for drinking the morning milk.

Wake early morning 
and bridle up the mare. 
Auntie Sian and my uncle Sion 
surprised to the feet of their socks.

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.