Logo Hwiangerddi dot Cymru

Pwy sy'n dwad dros y bryn

Pwy sy'n dwad dros y bryn,
yn ddistaw, ddistaw bach?
Ei farf yn llais, a'i wallt yn wyn,
â rhywbeth yn ei sach.
A phwy sy'n eistedd ar y tô,
ar bwys y simdde fawr?
Siôn Corn, Siôn Corn. Helo, helo.
Tyrd yma, tyrd i lawr

Mae saith rhyfeddod yn dy sach,
gad i mi weled un?
a rho ryw drysoe bychan bach
yn enw Mab y Dyn.
Mae'r gwynt yn oer ar frig y tô,
mae yma disgwyl mawr.
Siôn Corn, Siôn Corn. Helo, helo.
Tyrd yma, tyrd i lawr

Traddodiadol

Who is coming over the hill

Who is coming over the hill
very very quietly?
His beard is full, and his hair is white
with something in his sack.
And who is sitting on the roof
next to the big chimney?
Father Christmas, father Christmas. Hello, hello
Come here, come on down

There are seven wonders in your sack,
May I see one?
And put a little treasure
in the name of the Son of Man.
The wind is cold on the peak of the roof,
there's a large expectation here
Father Christmas, father Christmas. Hello, hello
Come here, come on down

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.