Logo Hwiangerddi dot Cymru

Migldi magldi

Ffeind a difyr ydyw gweled
migldi magldi hei no no
Drws yr efail yn agored
migldi magldi hei no no
A'r go bach a'i wyneb purddu
migldi magldi hei no no
Yn yr efail yn prysur chwythu
migldi magldi hei no no

Ffeind a braf yw swn y fegin
migldi magldi hei no no
Gwrando chwedl, cân ac englyn
migldi magldi hei no no
Pan fo'r cwmni yn ei afiaith
migldi magldi hei no no
Ceir hanesion llawer noswaith
migldi magldi hei no no

Pan ddaw'r mor i ben y mynydd
migldi magldi hei no no
A'i ddwy ymyl at ei gilydd
migldi magldi hei no no
A'r coed rhosys yn dwyn 'falau
migldi magldi hei no no
Dyna'r pryd y cei di finnau
migldi magldi hei no no

Traddodiadol

Miguldee maguldee

Fine and pleasant is seeing
miguldee maguldee hey no no
The door of the Smithy open
miguldee maguldee hey no no
The blacksmith’s face blackened
miguldee maguldee hey no no
In the smithy busy blowing
miguldee maguldee hey no no

Fine and lovely is the sounds of the bellows
miguldee maguldee hey no no
Listening to tale, song and verse
miguldee maguldee hey no no
When the company is in full swing
miguldee maguldee hey no no
There are stories many evenings
miguldee maguldee hey no no

When the sea comes to the mountain
miguldee maguldee hey no no
With it’s two sides together
miguldee maguldee hey no no
And the rose bushes growing apples
miguldee maguldee hey no no
This is when you may have me
miguldee maguldee hey no no

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.