Logo Hwiangerddi dot Cymru

Pwsi Meri Mew

"Pwsi Meri Mew, 
ble collaist ti dy flew?" 
"Wrth gario tân 
i dy Modryb Siân 
drwy'r eira mawr a'r rhew."


"Pwsi Meri Mew, 
ble collaist ti dy flew?" 
"Wrth fynd i Lwyn Tew
ar yr eira mawr a’r rhew."

"Pa groeso gest ti yno? 
Beth gefaist yn dy ben?" 
"Ces fara haidd coliog
a llaeth yr hen gaseg wen."

"Pwsi Meri Mew, 
ble llosgaist ti dy flew?" 
"Wrth orwedd ar y marwor 
a'r lludw wrth y tân, 
am nad oedd Modryb Gaenor 
yn cadw ei thŷ yn lân." 

Traddodiadol

Pussy Meri Mew

"Pussy Meri Mew, 
where did you lose your fur?" 
"When carrying fire 
to Aunt Siân's house 
through the thick snow and ice."


"Pussy Meri Mew, 
where did you lose your fur?" 
"When going to Lwyn Tew 
on the thick snow and the ice."

"What sort of welcome did you have there? 
What did you have in your head?" 
"I had bear-barley bread 
and the old white mare's milk."

"Pussy Meri Mew, 
where did you burn your fur?" 
"While laying on the embers 
and the ash next to the fire, 
because Aunt Gaenor didn't 
keep her house clean. 

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.