Logo Hwiangerddi dot Cymru

Bonheddwr mawr o’r Bala

Bonheddwr mawr o'r Bala
rhyw ddiwrnod aeth i hela
ar gaseg denau ddu
ar gaseg denau ddu
Cytgan:
ha-ha-ha-ha-ha
ha-ha-ha-ha-ha
ar gaseg denau ddu

Carlamodd yr hen gaseg
o naw o'r gloch tan ddeuddeg
heb unwaith godi pry
heb unwaith godi pry
Cytgan:
ha-ha-ha-ha-ha
ha-ha-ha-ha-ha
heb unwaith godi pry

O’r diwedd cododd lwynog
yn ymyl tŷ cymydog
a'r corn a roddodd floedd
a'r corn a roddodd floedd
Cytgan...

Yr holl fytheid redasant
a’r llwynog coch ddaliasant,
ond ci rhyw ffarmwr oedd
ond ci rhyw ffarmwr oedd
Cytgan...

Wrth fynd yn ôl o’r hela
daeth y bonheddwr tila
i groesi hen bont bren
i groesi hen bont bren
Cytgan...

Ond chana i ddim ychwaneg
fe syrthiodd efo'i gaseg
i'r afon dros ei ben
i'r afon dros ei ben
Cytgan...

Traddodiadol

A large gentleman from Bala

A large gentleman from Bala
one day went to hunt
on a thin black mare
on a thin black mare
Chorus:
ha-ha-ha-ha-ha
ha-ha-ha-ha-ha
on a thin black mare

The old mare galloped
from nine o'clock to twelve
without raising a fly
without raising a fly
Chorus:
ha-ha-ha-ha-ha
ha-ha-ha-ha-ha
without raising a fly

In the end a fox was raised
near a neighbour's house
and the [hunting] horn put out a shout
and the [hunting] horn put out a shout
Chorus...

The whole pack, they ran
and the red fox, they caught
but some farmer's dog, he was
but some farmer's dog, he was
Chorus...

While coming home from hunting
the weak gentleman came
to cross an old wooden bridge
to cross an old wooden bridge
Chorus...

But I cannot sing any further
he fell with his mare
into the river over his head
into the river over his head
Chorus...

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.