Logo Hwiangerddi dot Cymru

Y tywydd

Mae hi’n heulog, heulog heddi’ 
Mae hi’n heulog, heulog heddi’ 
Mynd am dro neu chwarae’n hapus 
Mae hi’n heulog heddi’.

Mae hi’n bwrw glaw heddi’ 
Mae hi’n bwrw glaw heddi’ 
Gwisgo welis neidio’n uchel 
Mae hi’n bwrw glaw heddi’.

Mae hi’n wyntog, wyntog heddi’ 
Mae hi’n wyntog, wyntog heddi’ 
Gwisgo côt a hedfan barcud 
Mae hi’n wyntog heddi’.

Anhysbys

The weather

It's sunny, sunny today 
It's sunny, sunny today 
Go for a walk or play happily 
It's sunny today 

It;s raining today 
It;s raining today 
Wear wellies jumping high 
It;s raining today 

It's windy, windy today 
It's windy, windy today 
Wear a coat and fly a kite 
It's windy today

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.