Logo Hwiangerddi dot Cymru

Wyt ti eisiau dod i siopa?

Wyt ti eisiau dod,
Wyt ti eisiau dod yn y car bach coch?
Wyt ti eisiau dod,
Wyt ti eisiau dod yn y car bach coch?
Wyt ti eisiau dod i siopa yn y car bach coch?
Tyrd i siopa gyda fi.
Ga' i brynu bwyd, bwyd, bwyd
Prynu bwyd, bwyd, bwyd
Prynu bwyd, prynu bwyd
Prynu bwyd o’r siop.

Wyt ti eisiau dod,
Wyt ti eisiau dod yn y car bach gwyn?
Wyt ti eisiau dod,
Wyt ti eisiau dod yn y car bach gwyn?
Wyt ti eisiau dod i siopa yn y car bach gwyn?
Tyrd i siopa gyda fi.
Ga' i brynu dillad, dillad, dillad
Prynu dillad, dillad, dillad
Prynu dillad, prynu dillad
Prynu dillad o’r siop.

Wyt ti eisiau dod,
Wyt ti eisiau dod yn y car bach gwyrdd?
Wyt ti eisiau dod,
Wyt ti eisiau dod yn y car bach gwyrdd?
Wyt ti eisiau dod i siopa yn y car bach gwyrdd?
Tyrd i siopa gyda fi.
Ga' i brynu sgidiau, sgidiau, sgidiau,
Prynu sgidiau, sgidiau, sgidiau
Prynu sgidiau, prynu sgidiau
Prynu sgidiau o’r siop.

(Parhewch... dewiswch lliw eich car a beth dych chi'n prynu!)

Diolch i Twf

Do you want to come shopping?

Do you want to come
Do you want to come in the small red car?
Do you want to come
Do you want to come in the small red car?
Do you want to come shopping in the small red car?
Come shopping with me
I can buy food, food, food
Buy food, food food,
Buy food, buy food
Buy food from the shop.

Do you want to come
Do you want to come in the small white car?
Do you want to come
Do you want to come in the small white car?
Do you want to come shopping in the small white car?
Come shopping with me
I can buy clothes, clothes, clothes
Buy clothes, clothes, clothes
Buy clothes, buy clothes
Buy clothes from the shop.

Do you want to come
Do you want to come in the small green car?
Do you want to come
Do you want to come in the small green car?
Do you want to come shopping in the small green car?
Come shopping with me
I can buy shoes, shoes, shoes
Buy shoes, shoes, shoes
Buy shoes, buy shoes
Buy shoes from the shop.

(Continue... choose your car colour and what you buy!)

Thanks to Twf

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.