Logo Hwiangerddi dot Cymru

Y ditectif bwyd

Wyt ti’n hoffi ffrwythau, ffrwythau, ffrwythau?
Wyt ti’n hoffi ffrwythau,
Ffrwythau blasus iawn?
Ydw, ydw
Mae ffrwythau yn flasus iawn
Mae ffrwythau yn flasus iawn.

Wyt ti’n hoffi bara, bara, bara?
Wyt ti’n hoffi bara,
Bara blasus iawn?
Ydw, ydw
Mae bara yn flasus iawn
Mae bara yn flasus iawn.

Wyt ti’n hoffi pysgod, pysgod, pysgod?
Wyt ti’n hoffi pysgod,
Pysgod blasus iawn?
Ydw, ydw
Mae pysgod yn flasus iawn
Mae pysgod yn flasus iawn.

(Parhau gyda bwydydd eraill)

Diolch i Twf

The food detective

Do you like fruit, fruit, fruit?
Do you like fruit,
Very tasty fruit?
Yes I do, yes I do,
Fruit is very tasty
Fruit is very tasty.

Do you like bread, bread, bread?
Do you like bread
Very tasty bread?
Yes I do, yes I do,
Bread is very tasty 
Bread is very tasty.

Do you like fish, fish, fish?
Do you like fish
Very tasty fish?
Yes I do, yes I do,
Fish is very tasty 
Fish is very tasty.

(Continue with other foods)

Thanks to Twf

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.