Logo Hwiangerddi dot Cymru

Myfi sy'n magu'r baban

Myfi sy’n magu’r baban, 
Myfi sydd yn siglo’r crud; 
Myfi sy’n hwian, hwian, 
Yn hwian o hyd, o hyd. 
Bu’n crio bore heddiw 
O hanner y nos tan dri, 
Ond fi sy’n colli cysgu, 
Mae’r gofal i gyd arnaf fi.

Myfi sy’n magu’r plentyn, 
Bob bore a nawn a hwyr; 
Y drafferth sydd i’w ganlyn, 
Myfi, dim ond fi a’i gwŷr. 
Ni wŷr ef air o Saesneg, 
Nac un gair on’ heniaith ni: 
I ddysgu’r t’wysog bychan, 
Mae’r gofal i gyd arnaf fi.

Ond os caf fi ei fagu 
I dyfu yn llencyn iach, 
Caiff iaith brenhinoedd Cymru 
Fod fyth ar ei wefus fach; 
A phan ddaw yntau’n frenin, 
Ac onid yng nghofio i, 
O cofied wlad y Cennin, 
Y wlad sydd mor annwyl i mi!

gan John Ceiriog Hughes

I am raising the baby

I am raising the baby, 
I am rocking the crib; 
I am crooning, crooning, 
crooning still, still. 
He/she cried this morning 
from midnight until three, 
but I am losing sleep, 
all the care is upon me.

 I am raising the child, 
every morning and afternoon and late; 
The trouble follows him, 
Me, only me and his men. 
He didn't have a word of English, 
Nor one word of our old language: 
to teach our little prince, 
all the care is upon me.

But if I have to raise him 
to grow into a healthy lad, 
He will have the language of the kings of Wales 
will always be on his little lips; 
and when he becomes a prince, 
and doesn't remember me, 
let him remember the land of the leeks, 
the land is so dear to me!

by John Ceiriog Hughes

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.