Logo Hwiangerddi dot Cymru

Tŷ a gardd

Tŷ a gardd ar gwr y coed
na fu erioed eu delach.
Dim ond eisiau gŵr bachtwt
a gwraig bach bwtsydd bellach.

(Cytgen)
Geneth bach o Llŷn wyffi
a thi o Abertawe.
A ddoi di'n ŵr bach twt i mi
os do' i'n wraig i tithau?

Lond yr ardd o lafant glas
a gwas i drin y blodau.
Rhosus cochion ar y mur
a nodwydd ddur ac ede.

(Cytgen)

Tebot arian a llestri te
ac eith' lle i'w dangos.
Dillad crand ac ambarel
a slafio fel yr andros.

(Cytgen)

Anhysbys

House and garden

House and garden on the corner of the wood
there never was one as pretty.
All it needs is a little husband
and a little wife as well.

(Chorus)
I’m a little girl from Llŷn
and you from Swansea.
Will you become a little husband to me
if I’ll become a wife to you?

The garden’s full of blue lavender
and a servant to look after the flowers.
Red roses on the wall
and a steel needle and thread.

(Chorus)

A silver teapot and tea dishes
and a little space to show them.
Grand clothes and an umbrella
and working to the heavens. (very hard)

(Chorus)

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.