Logo Hwiangerddi dot Cymru

Tair hwyaden lon

Mae gen i dair hwyaden lew
Un yn denau ac un yn dew
Ac un yn ei harwain ar hyd y trac
Hi sy'n deffro'r buarth efo'i cwac cwac cwac

Lawr aeth y tair i Lyn y Waun
Sigl eu sigdl nol ac ymlaen
Ac un yn ei harwain ar hyd y trac
Hi sy'n deffro'r buarth efo'i cwac cwac cwac

Mae gen i dair hwyaden hy
Un yn felyn ac un yn ddu
Ac un yn ei harwain ar hyd y trac
Hi sy'n deffro'r buarth efo'i cwac cwac cwac

Nol daeth y tair o Lyn y Waun
Sigl eu sigdl nol ac ymlaen
Ac un yn ei harwain ar hyd y trac
Hi sy'n deffro'r buarth efo'i cwac cwac cwac

Three happy ducks

I've got three brave ducks
One is thin and one is fat
And one leads them along the track
She wakes the farmyard with her quack quack quack

Down went the three to Waun lake
Waggling their tails back and forth
And one leads them along the track
She wakes the farmyard with her quack quack quack

I've got three cheeky ducks
One is yellow and one is black
And one leads them along the track
She wakes the farmyard with her quack quack quack

Back come the three from Waun lake
Waggling their tails back and forth
And one leads them along the track
She wakes the farmyard with her quack quack quack

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.