Logo Hwiangerddi dot Cymru

Aderyn bach syw

“Ble rwyt ti'n mynd, aderyn bach syw?”
“Rwy'n mynd i'r farchnad os bydda i byw.”

“Be' wnei di yn y farchnad, aderyn bach syw?”
“I mofyn halen, os bydda i byw.”

“Be' wnei di â halen, aderyn bach syw?”
“I roi e yn y cawl, os bydda i byw.”

“Be' wnei di â'r cawl, aderyn bach syw?”
“I roi e yn y bola, os bydda i byw.”

“Be' wnei di â'r bola, aderyn bach syw?”
“Oni bai am y bola, faswn i ddim byw.”

Traddodiadol

The Laden Little Bird

“Where are you going, little laden bird?”
“I’m going to the market, if I will be alive.”

“What will you do in the market, little laden bird?”
“To go and get salt, if I will be alive.”

“What will you do with the salt, little laden bird?”
“To put it in the soup, if I will be alive.”

“What will you do with the soup, little laden bird?”
“To put it in my belly, if I will be alive.”

“What will you do with the belly, little laden bird?”
“If it weren’t for my belly, I wouldn’t be alive.”

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.