Logo Hwiangerddi dot Cymru

Peis Dinogad

Peis Dinogad e vreith vreith, 
o grwyn balaot ban wreith.
'Chwit chwit!' chwidogeith.
Gochanwn gochenyn wythgeith, 
pan elei dy dat ty e helya;
llath ar y ysgwyd, llory eny law.
ef gelwi gwn gogyhwc, 
'Giff gaff! Dhaly dhaly! Dhwg dhwg!' 
Ef lledi bysc yng corwc, 
mal ban llad llew llywywg.
Pan elei dy dat ty e vynyd, 
dydygai ef penn ywrch, penn gwythwch, pen hyd, 
penn grugyar vreith o venyd, 
penn pysc o rayadyr derwennyd; 
or sawl yt gyrhaedei dy dat ty ae gicwein
o wythwch a llewyn a llwyuein, 
nyt anghei oll ny uei oradein. 

O'r Gododdin

Dinogad's smock

Dinogad's smock was spotted and speckled, 
from the skin of the pine marten it was made.
'Whee whee!' he whistled.
I would sing - eight slaves sang, 
when your father went hunting;
a javelin on his shoulder, a club in his hand.
He called on the fast dogs, 
'Giff Gaff! Catch catch! Fetch fetch!'
The fish he slays from his coracle, 
as a lion kills small animals.
When your father went to the mountain, 
he would bring back a roe, a wild boar, a stag, 
a spotted grouse from the mountain, 
a fish from the Derwent waterfall; 
whatever your father reached with his lance
from wild boar and lynx and fox, 
nothing escape unless they had mighty wings. 

From the Gododdin

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.