Logo Hwiangerddi dot Cymru

Mae gen i bâr o glocs

Mae gen i bâr o glocs, 
a’r rheiny’n bâr go dda, 
fe barant dros y gaeaf’ 
a thipyn bach o’r ha’; 
Os cân nhw wadnau newydd 
fe baran’ dipyn mwy – 
saith a dimai’r glocsen 
a phymtheg am y ddwy. 

Anhysbys

I have a pair of clogs

I have a pair of clogs, 
and they're quite a good pair, 
they kept through the winter 
and a little bit of the summer; 
If they had new soles 
they would last a little bit longer –  
seven and a ha'penny was the clog 
and fifteen for the two. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.