Logo Hwiangerddi dot Cymru

Mae'n gystal gen i swllt

Mae’n gystal gen i swllt â fy mywyd bach: 
Ceiniog i wario a cheiniog i swagro 
a deg i fynd adre i fy Ngwenno bach. 
O! Braf! Deg! O! Ffein! Deg!

Mae’n gystal gen i ddeg â fy mywyd bach: 
Ceiniog i wario a cheiniog i swagro 
ac wyth i fynd adre i fy Ngwenno bach. 
O! Braf! Wyth! O! Ffein! Wyth!

...chwech...

...pedair...

...dwy...

...a dim i fynd adre i fy Ngwenno bach.

Traddodiadol

I prefer to have a shilling

I prefer to have a shilling with my little life: 
A penny to spend and a penny to save 
and ten to go home to my little Gwenno. 
Oh! Lovely! Ten! Oh! Fine! Ten!

I prefer to have ten [pennies] with my little life: 
A penny to spend and a penny to save 
and eight to go home to my little Gwenno.
Oh! Lovely! Eight! Oh! Fine! Eight!

...six...

...four...

...two...

...and nothing to go home to my little Gwenno.

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.