Logo Hwiangerddi dot Cymru

Enwi'r bysedd

Modryb y fawd,
Bys yr uwd,
Hirfys,
Cwtfys,
Robin ewin bach.

Robin y fawd
Bys yr Uwd
Pen y Gogor
Dic y Peper ac
Ali Co Bach.

Bawd mawr,
bys yr uwd,
hirfys,
byrfys
a'r widw fach.

Robin y Bawd,
Bys yr Uwd,
Corn y Clagwydd,
Bys Bach
a’r Ewin Fychan.

Modryb y fawd
Bys yr Uwd
Pen y gogor
Dic y bibell
A Sionyn bach bach.

Modryb Bawd,
Bys yr Uwd,
Hir Fys,
Corfys,
a’r Bys Bach cyfrwys.

Modryb y Fawd,
Bys yr Uwd,
Hir Fys,
Cwt Fys,
a Robin yr Ewin Fach.

Modryb Bawd,
Bys yr Uwd,
Hir Fys,
Cwt Fys,
a’r bys bach lleiaf i gyd.

Modryb y fawd
Bys yr uwd,
Pen y cogwr,
Dic y peipar
Joli cwt bach.

Beni, Beni,
Brawd Beni, beni
Sioencyn Crogwr
Bys bach olaf un, yn gas i bawb arall
Yn dda iddo’i hun.

Bys twmpyn,
Twm swchlyn,
Long Harries,
Short Morris,
Wil bach.

Bys brwcsyn,
Tom Sgwlyn,
Long Harris,
Jac Dafis
Sut mae heddiw Bili bach?


Bowden,
Gwas y Fowden,
Ibil, Obal,
Gwas y Stabal,
A’r bys bach, druan gŵr,
Dorrodd ei ben wrth gario dŵr.

Bowden,
Gwas y Fowden,
Libar labar,
Gwas y stabal,
Bys bach, druan gŵr,
Dorrodd ei ben wrth gario dŵr
I mam i dylino.

Beni beni,
Cefnder beni,
Beni dapwr,
Cefnder beni dapwr,
Bys bach, druan gwr,
Tynnu'r drain trwy'r dwr.

Feni, Feni, Feni,
Cefnder Feni Feni,
Twm Barbwr,
Dai’r Badwr,
Yn llusgo drain trwy y dŵr
A chario tân i Fari.

Bawdyn,
Gwas y Bawdyn,
Ibil Obal,
Gwas y Stabal,
Truan bach dorrodd ei ben,
trwy gario dŵr i’w fam.

Fini, Fini, fawd
Brawd y Fini fawd,
Wili Bibi,
Siôn Bobwr,
Bys bach druan gŵr,
Dal ’i ben o dan y dŵr.

Anhysbys

The names of the fingers

Thumb, 
index finger, 
middle finger, 
ring finger, 
little finger.
[pitiful man, 
 broke his head while carrying water.] 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.