Logo Hwiangerddi dot Cymru

Y Bwci-Bo

A welsoch chi y Bwci-bo, 
y Bwci-bo, y Bwci-bo? 
A welsoch chi y Bwci-bo 
sy'n byw lawr yn y ffynnon? 

Plant: Mam, ga' i fara menyn, os gwelwch yn dda? 
Mam: Dangoswch eich dwylo. Ach y fi! Ewch i'r ffynnon i ymolchi. 
Bwci-Bo: Bo! Bo! 
Plant: Mam, mae Bwci-Bo yna. 
Mam: Na, na dim ond crys eich tad sy yna. Ewch i'r ffynnon i ymolchi. 

Plant: Pwy wyt ti?
Bwci-Bo: Bwci-Bo. 
Plant: Beth wyt ti'n 'mofyn? 
Bwci-Bo: 'MOFYN DY DDAL DI!

...trowsus eich tad... 
...sanau eich tad... 
...fest eich tad... 
...dillad eich tad... 

...sgert eich mam... 
...ffrog eich mam... 
...pais eich mam... 
...siwmper eich mam... 
...dillad eich mam... 

Anhysbys

The Bogey-man

Have you seen the bogey-man, 
the bogey-man, the bogey-man? 
Have you seen the bogey-man, 
that lives down the well? 

Children: Mum, can I have buttered bread, please? 
Mum: Show me your hands. Yuck! Go to the well to wash. 
Bogey-man: Bo! Bo! 
Children: Mum, the bogey-man is there. 
Mum: No, no, only your dad's shirt is there. Go to the well to wash. 

Children: Who are you?
Bogey-man: The bogey-man. 
Children: What do you want? 
Bogey-man: I WANT TO CATCH YOU!

...your dad's trousers... 
...your dad's socks... 
...your dad's vest... 
...your dad's clothes... 

...your mum's skirt... 
...your mum's dress... 
...your mum's petticoat... 
...your mum's jumper... 
...your mum's clothes... 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.