Logo Hwiangerddi dot Cymru

Fferm yr Hafod

Gwartheg Fferm yr Hafod 
yn brefu dros y lle, 
Mw mw, mw mw, 
Wel dyna le! 

Hwyaid Fferm yr Hafod 
yn cwacian dros y lle, 
Cwac cwac, cwac cwac, 
Wel dyna le! 

Cŵn Fferm yr Hafod 
yn cyfarth dros y lle, 
Hw hw, hw hw, 
Wel dyna le! 

Cathod Fferm yr Hafod 
yn mewian dros y lle, 
Mi-aw, mi-aw, 
Wel dyna le! 

Defaid Fferm yr Hafod 
yn brefu dros y lle, 
Me me, me me, 
Wel dyna le! 

Mochyn Fferm yr Hafod 
yn rhochian dros y lle, 
Rhoch rhoch, rhoch rhoch, 
Wel dyna le! 

Pawb ar Fferm yr Hafod 
yn gweiddi dros y lle, 
Mw cwac mi-aw ac ati , 
Wel dyna le! 

Anhysbys

Hafod farm

The cows of Hafod farm 
are lowing everywhere [across the farm], 
Moo moo, moo moo, 
Well what a racket! 

The ducks of Hafod farm 
are quacking everywhere [across the farm], 
Quack quack, quack quack, 
Well what a racket! 

The dogs of Hafod farm 
are bacrking everywhere [across the farm], 
Woof woof, woof woof, 
Well what a racket! 

The cats of Hafod farm 
are miaowing everywhere [across the farm], 
Miaow miaow, miaow miaow, 
Well what a racket! 

The sheep of Hafod farm 
are lowing everywhere [across the farm], 
Meh meh, meh meh, 
Well what a racket! 

The pigs of Hafod farm 
are grunting everywhere [across the farm], 
Grunt grunt, grunt grunt, 
Well what a racket! 

Everyone on Hafod farm 
is shouting  everywhere [across the farm], 
Moo quack miaow etc, 
Well what a racket! 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.