Logo Hwiangerddi dot Cymru

Sut mae plannu...?

Sut mae plannu tatws, 
tatws, tatws? 
Sut mae plannu tatws, 
yn yr ardd? 

Fel hyn mae plannu tatws, 
tatws, tatws. 
Fel hyn mae plannu tatws, 
yn yr ardd. 

Sut mae plannu bresych, 
bresych, bresych? 
Sut mae plannu bresych, 
yn yr ardd? 

Fel hyn mae plannu bresych, 
bresych, bresych. 
Fel hyn mae plannu bresych, 
yn yr ardd. 

Sut mae plannu moron, 
moron, moron? 
Sut mae plannu moron, 
yn yr ardd? 

Fel hyn mae plannu moron, 
moron, moron. 
Fel hyn mae plannu moron, 
yn yr ardd. 

Anhysbys

How do you plant...?

How do you plant potatoes, 
potatoes, potatoes? 
How do you plant potatoes, 
in the garden? 

This is the way you plant potatoes, 
potatoes, potatoes. 
This is the way you plant potatoes, 
in the garden. 

How do you plant cabbages, 
cabbages, cabbages? 
How do you plant cabbages, 
in the garden? 

This is the way you plant cabbages, 
cabbages, cabbages. 
This is the way you plant cabbages, 
in the garden. 

How do you plant carrots, 
carrots, carrots? 
How do you plant carrots, 
in the garden? 

This is the way you plant carrots, 
carrots, carrots. 
This is the way you plant carrots, 
in the garden. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.