Logo Hwiangerddi dot Cymru

Rhowch y lliain ar y bwrdd

Rhowch y lliain ar y bwrdd, 
Rhowch y lliain ar y bwrdd, 
Rhowch y lliain ar y bwrdd 
i ni gael te. 

Rhowch y tebot ar y bwrdd, 
Rhowch y tebot ar y bwrdd, 
Rhowch y tebot ar y bwrdd 
i ni gael te. 

Rhowch y cwpan ar y bwrdd, 
Rhowch y cwpan ar y bwrdd, 
Rhowch y cwpan ar y bwrdd 
i ni gael te. 

Rhowch y soser ar y bwrdd, 
Rhowch y soser ar y bwrdd, 
Rhowch y soser ar y bwrdd 
i ni gael te. 

Anhysbys

Put the [table] cloth on the table

Put the [table] cloth on the table, 
Put the [table] cloth on the table, 
Put the [table] cloth on the table 
for us to have tea. 

Put the teapot on the table, 
Put the teapot on the table, 
Put the teapot on the table 
for us to have tea. 

Put the cup on the table, 
Put the cup on the table, 
Put the cup on the table 
for us to have tea. 

Put the saucer on the table, 
Put the saucer on the table, 
Put the saucer on the table 
for us to have tea. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.