Logo Hwiangerddi dot Cymru

Un llaw i fyny

Un llaw i fyny, un llaw i lawr, 
Dwy law i fyny, dwy law i lawr. 

Un fraich i fyny, un fraich i lawr, 
Dwy fraich i fyny, dwy fraich i lawr. 

Un droed i fyny, un droed i lawr, 
Dwy droed i fyny, dwy droed i lawr.

Llaw dde yw hon, llaw chwith yw hon, 
Troed dde yw hon a throed chwith yw hon. 

Braich dde yw hon, braich chwith yw hon, 
Coes dde yw hon a choes chwith yw hon. 

Anhysbys

One hand up

One hand up, one hand down, 
Two hands up, two hands down. 

One arm up, one arm down, 
Two arms up, two arms down. 

One foot up, one foot down, 
Two feet up, two feet down. 

This is a right hand, this is a left hand, 
This is a right foot and this is a left foot. 

This is a right arm, this is a left arm, 
This is a right leg and this is a left leg. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.