Logo Hwiangerddi dot Cymru

Pwy yw nawddsant Cymru?

Pwy yw nawddsant Cymru? 
Pwy yw nawddsant Cymru? 
Pwy yw nawddsant Cymru? 
Wel Dewi Sant yw ef.

Ble cafodd ef ei fagu? (tair gwaith) 
Ar lannau Teifi lon.

Pwy oedd mam Sant Dewi? (tair gwaith) 
Y Santes Non oedd hi.

Enw'r dad, beth ydoedd? (tair gwaith) 
Y Brenin Sandde oedd.

Ble roedd ysgol Dewi? (tair gwaith) 
Yng Nglyn y Rhosyn draw.

A wyddai ef am Iesu? (tair gwaith) 
Bu drosto'n gennad gwir.

Pryd bu Dewi farw? (tair gwaith) 
Ar Galan Mawrth ryw dro.

Dyma pan y dathlwn, (tair gwaith) 
Ei wyl y diwrnod hwn.

Anhysbys

Who is the patron saint of Wales?

Who is the patron saint of Wales? 
Who is the patron saint of Wales? 
Who is the patron saint of Wales? 
Well, he is Saint David.

Where was he born? (three times) 
On the banks of the lovely Teifi (river).

Who was Saint David's mother? (three times) 
She was the Saint, Non.

The father's name, what was it? (three times) 
It was the King Sandde.

Where was David's school? (three times) 
In the Rose Valley yonder.

Did he know about Jesus? (three times) 
He was his true messenger.

When did David die? (three times) 
On the first day of March sometime.

This is when we celebrate, (three times) 
His festival on this day.

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.