Logo Hwiangerddi dot Cymru

Plu eira ydyn ni

Plu eira ydyn ni 
yn disgyn ar bob tŷ, 
yn troi a throi a throi a throi, 
plu eira ydyn ni. 

Ceir cyflym ydyn ni 
yn gyrru, bî bî bî. 
Dydyn ni ddim yn hoffi'r plu 
yn disgyn ar bob tŷ. 

Tadau ydyn ni 
yn brwsio llawr y tŷ. 
Dydyn ni ddim yn hoffi'r plu 
yn disgyn ar bob tŷ. 

Mamau ydyn ni 
yn golchi llawr y tŷ. 
Dydyn ni ddim yn hoffi'r plu 
yn disgyn ar bob tŷ. 

Plant hapus ydyn ni 
sy'n hoffi gweld y plu, 
yn troi a throi a throi a throi. 
Plant hapus ydyn ni. 

Anhysbys

We are snowflakes

We are snowflakes, 
falling on every house. 
Turning and turning and turning and turning. 
We are snowflakes. 

We are fast cars 
driving beep beep beep. 
We don't like the snowflakes 
falling on every house. 

We are fathers
brushing down the house. 
We don't like the snowflakes 
falling on every house. 

We are mothers 
washing down the house. 
We don't like the snowflakes 
falling on every house. 

We are happy children 
who like to see the snowflakes, 
Turning and turning and turning and turning. 
We are happy children. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.