Logo Hwiangerddi dot Cymru

Siôn Corn ydw i

Siôn Corn ydw i, 
Siôn Corn ydw i, 
Dwi'n edrych am y plant bach da 
wrth fynd o dŷ i dŷ. 

Siôn Corn ydw i, 
Siôn Corn ydw i, 
Mae'n amser mynd i'r gwely
hwyl fawr, nos da i chi!

Anhysbys

I am Santa Claus

I am Santa Claus, 
I am Santa Claus, 
I'm looking for the good little children 
by going from house to house. 

I am Santa Claus, 
I am Santa Claus, 
It's time to go to bed
goodbye, good night to you!

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.