Logo Hwiangerddi dot Cymru

Mae gen i ddafad gorniog

Mae gen i ddafad gorniog 
ac arni bwys o wlân 
yn pori min yr afon 
ymysg y cerrig mân 
ond daeth rhyw hwsmon heibio 
a hysiodd arni gi 
ni welais i byth mo 'nafad 
os gwn i welsoch chi?

Mi gwelais hi yn y Bala 
newydd werthu'i gwlân 
yn eistedd yn ei chadair 
'flaen tanllwyth mawr o dân 
a'i phibell a’i thybaco 
yn smocio’n abal ffri 
a dyna lle mae'r ddafad 
"Good morrow John, how dee?"

Mae gen i iâr yn eistedd 
ar ben y Oebnaeb Mawr 
mi es i droed yr Wyddfa 
i alw honno i lawr 
mi hedodd a mi hedodd 
a’i chywion gyda hi 
i eitha tir y Werddon 
"Good morrow John, how dee?"

Traddodiadol

I have a horned sheep

I have a horned sheep 
who has a pound of wool 
grazing on the river verge 
amongst the shingle 
but along came the farmer 
who set the dogs on her 
I never saw my sheep again 
I wonder if you saw her?

I saw her in Bala 
just after selling her wool 
sitting in her chair 
in front of a large blazing fire 
with her pipe and tobacco 
smoking freely 
and there is where the sheep is 
"Good morrow John, how dee?"

I have a chicken sitting 
on top of the Large Oebnaeb 
I went to the foot of Snowdon 
to call her down 
she flew and flew 
her chicks with her 
over to Ireland 
"Good morrow John, how dee?"

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.