Logo Hwiangerddi dot Cymru

Olwynion ar y bws

Mae’r olwynion ar y bws yn troi a throi, 
troi a throi, troi a throi. 
Mae’r olwynion ar y bws yn troi a throi, 
trwy y dydd.

Mae’r corn ar y bws yn mynd bip, bip,bip. 
bip, bip, bip, bip, bip, bip. 
Mae’r corn ar y bws yn mynd bip, bip,bip 
trwy y dydd.

Mae’r weipars ar y bws yn mynd swish swish swish, 
swish swish swish, swish swish swish. 
Mae’r weipars ar y bws yn mynd swish swish swish, 
trwy y dydd.

Mae’r plant ar y bws yn mynd lan a lawr, 
lan a lawr, lan a lawr.
Mae’r plant ar y bws yn mynd lan a lawr, 
trwy y dydd.

Mae’r mamis ar y bws yn dweud "Ust ust ust, 
"ust ust ust, ust ust ust".
Mae’r mamis ar y bws yn dweud "Ust ust ust", 
trwy y dydd.

Mae’r babis ar y bws yn mynd "Wa wa wa, 
"wa wa wa, wa wa wa".
Mae’r babis ar y bws yn mynd "Wa wa wa", 
trwy y dydd.

Mae’r gyrrwr ar y bws yn dweud "Eisteddwch i lawr, 
"eisteddwch i lawr, eisteddwch i lawr".
Mae’r gyrrwr ar y bws yn dweud "Eisteddwch i lawr", 
trwy y dydd.

Cyfieithiad

The wheels on the bus

The wheels on the bus go round and round, 
round and round, round and round. 
The wheels on the bus go round and round, 
through the day.

The horn on the bus goes beep beep beep, 
beep beep beep, beep beep beep. 
The horn on the bus goes beep beep beep, 
through the day.

The wipers on the bus go swish swish swish, 
swish swish swish, swish swish swish. 
The wipers on the bus go swish swish swish, 
through the day.

The children on the bus go up and down,
up and down, up and down.
The children on the bus go up and down,
through the day.

The mummys on the bus say "Hush hush hush,
"hush hush hush, hush hush hush".
The mummys on the bus say "Hush hush hush",
through the day.

The babies on the bus go "Wah wah wah, 
"Wah wah wah, wah wah wah".
The babies on the bus go "Wah wah wah",
through the day.

Mae’r gyrrwr ar y bws yn dweud "Eisteddwch i lawr, 
"sit down, sit down".
The driver on the bus says "Sit down",
through the day.

Translation

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.