Logo Hwiangerddi dot Cymru

Gee Ceffyl Bach

Gee ceffyl bach yn cario ni'n dau 
dros y mynydd i hela cnau 
dŵr yn yr afon a'r cerrig yn slic 
cwympo ni'n dau, wel dyna i chi dric!

Cwyd Robin bach a saf ar dy draed 
sych dy lygaid, anghofia'r gwaed 
neidiwn ein dau ar ein ceffyl bach gwyn 
i fyny'r mynydd ac i lawr y glyn.

Gee ceffyl bach dros frigau y coed 
fel tylwyth teg mor ysgafn dy droed 
carlam ar garlam ar y cwmwl mawr gwyn 
neid dros y lleuad ac i lawr at y llyn.

Traddodiadol

Gee Little Horse

Gee up little horse carrying us two,
over the mountain to hunt nuts,
water in the river and the stone are slippery,
we both fall, well that's the trick!

Get up little Robin, stand on your feet
dry your eyes, forget the blood,
we'll jump on our little white horse,
up the mountain and down the glen

Gee up little horse over the branches of the wood
like fairies, so light footed
gallop and gallop on the big white cloud
jump over the moon and down to the lake

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.