Logo Hwiangerddi dot Cymru

Awn am dro i Frest Pen Coed

Awn am dro i Frest Pen Coed,
awn am dro i Frest Pen Coed,
dyna lle gorau bues i erioed,
awn am dro i Frest Pen Coed

Awn am dro i _____ Pen Coed,
awn am dro i _____ Pen Coed,
dyna lle gorau bues i erioed,
awn am dro i _____ Pen Coed

Awn am dro i _____ ___ Coed,
awn am dro i _____ ___ Coed,
dyna lle gorau bues i erioed,
awn am dro i _____ ___ Coed

Awn am dro i _____ ___ ____,
awn am dro i _____ ___ ____,
dyna lle gorau bues i erioed,
awn am dro i _____ ___ ____

Anhysbys

We go for a walk to Brest Pen Coed

We go for a walk to Brest Pen Coed,
we go for a walk to Brest Pen Coed,
that's the best place I've ever been,
we go for a walk to Brest Pen Coed

We go for a walk to _____ Pen Coed,
we go for a walk to _____ Pen Coed,
that's the best place I've ever been,
we go for a walk to _____ Pen Coed

We go for a walk to _____ ___ Coed,
we go for a walk to _____ ___ Coed,
that's the best place I've ever been,
we go for a walk to _____ ___ Coed

We go for a walk to _____ ___ ____,
we go for a walk to _____ ___ ____,
that's the best place I've ever been,
we go for a walk to _____ ___ ____

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.