Logo Hwiangerddi dot Cymru

Symud y corff

Mae gen i goes sy’n symud lan a lawr,
Lan a lawr, lan a lawr,
Coes sy’n symud lan a lawr,
Symud o hyd.
Ww aa, ww ww aa, ww aa ww!
Coes yn symud.

Mae gen i fraich sy’n symud rownd a rownd,
Rownd a rownd, rownd a rownd,
Braich sy’n symud rownd a rownd,
Symud o hyd.
Ww aa, ww ww aa, ww aa ww!
Braich yn symud.

Mae gen i ben sy’n symud nôl a mlaen,
Nôl a mlaen, nôl a mlaen,
Pen sy’n symud nôl a mlaen,
Symud o hyd.
Ww aa, ww ww aa, ww aa ww!
Pen yn symud.

Mae gen i fol sy’n symud mewn ac allan,
Mewn ac allan, mewn ac allan,
Bol sy’n symud mewn ac allan,
Symud o hyd.
Ww aa, ww ww aa, ww aa ww!
Bol yn symud.

Diolch i Twf

Move that body

I have a leg let that’s moving up and down,
Up and down, up and down,
A leg that’s moving up and down,
Moving all the time.
Ww, aa, ww ww aa, ww aa ww!
A leg is moving.

I have an arm that’s moving around and around,
Around and around, around and around,
An arm that’s moving around and around,
Moving all the time.
Ww aa, ww ww aa, ww aa ww!
An arm is moving.

I have a head that’s moving back and fore,
Back and fore, back and fore,
A head that’s moving back and fore,
Moving all the time.
Ww aa, ww ww aa, ww aa ww!
A head is moving.

I have a belly that’s moving in and out,
In and out, in and out,
A belly that’s moving in and out,
Moving all the time.
Ww aa, ww ww aa, ww aa ww!
A belly is moving.

Thanks to Twf

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.